Notices

कार्यालय खुल्ला रहने बारे सदस्यज्यूहरुमा हार्दिक अनुरोध !

कार्यालय समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना !

slider slider
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तेस्रो त्रैमासीक अवधीमा सर्वोत्कृष्ट हुन सफल कावासोती सेवा केन्द्र लाई हार्दिक बधाई
विषम परिस्थितिमा पनि निरन्तर सेवा प्रदान ।

Online Account Opening

Get Started

Monthly Saving

 • Saving at least Rs.100 monthly.
 • Compound interest to be offered half- yearly on the saved amount.
 • After six months if membership, loan can be obtained for any work

Daily saving

 • Saving at least Rs.100 monthly.
 • Compound interest to be offered half- yearly on the saved amount.
 • After six months if membership, loan can be obtained for any work

Nari Saving

 • Saving at least Rs.100 monthly.
 • Compound interest to be offered half- yearly on the saved amount.
 • After six months if membership, loan can be obtained for any work

Optional Saving

 • Saving at least Rs.100 monthly.
 • Compound interest to be offered half- yearly on the saved amount.
 • After six months if membership, loan can be obtained for any work

Total Capital

719,199,1000

Total Assets

8,060,117,688

Total Deposit

56

Total Members

77

Loans

Agriculture Loan

(कृषि ऋण)

Business Loan

(व्यवसायिक ऋण)

Career Loan

(शैक्षिक प्रमाण पत्र ऋण )

Education Loan

(शैक्षिक ऋण)

Home Loan

(घर कर्जा)

Industry Loan

(औधोगिक ऋण)

News

Notices

Remittance